Vi på kulturarvsforum.se är en skara stolta och engagerade skribenter som tillsammans försöker beskriva dagens kultur, hur det såg ut historiskt sett och vad som väntas i framtiden. Man kan dock inte börja i nutiden för att förstå framtiden, utan måste ta tidsordningen i en kronologisk genomgång.

Vi diskuterar också ekonomi och inkomst, pokerspel på nätet som en kulturform, huruvida tv-licenser är berättigade och om diverse kulturella aktiviteter. Det finns en kulturform för alla där ute och om vi är den sida som stöttar dig till att hitta en lämplig aktivitet så blir vi väldigt nöjda och tacksamma!

Varför behöver kultur diskuteras?

Vi människor är sociala varelser och tillsammans ingår vi i en social gemenskap. Att inte ingå i en gemenskap kan göra att ens kulturella gärningar försämras. Vi måste tala om kulturarbetarnas liv och vardag. Varför de inte tjänar så mycket som de borde och om vi borde stötta kulturen ännu mer än vad vi gör just nu. För om en kulturarbetare mår bra så är chansen stor att även kulturyttringen blir bra.

Abstrakt kultur är också bra att tala om. Det kan vara en dubbelbottnad målning eller en figur som ser surrealistisk ut. Om vi tar del av andras uppfattning av ett konstverk så blir vi mer abstrakt och kritiskt tänkande.

Hur kommer kulturen att utvecklas?

Framtidsperspektivet för kulturen är mycket spännande. Dock får man inte glömma bort att det är en uråldrig tradition för oss människor. Redan bortåt 20.000 år sedan ristades de första klippmålningarna in i franska grottor. Att tro att vi kommer sluta använda händerna för att skapa konst är därför naivt, eftersom vi är så inpräntade med det via våra gener. Däremot kommer vi förstås säkerligen använda oss ännu mer av datorer för att skapa kultur.

Att låta robotar skapa kultur kan ses som fånigt, men det är ett aktuellt forskningsområde. Kan man få robotar att uttrycka känslor eller måla abstrakta bilder så är vi ytterligare ett steg i att överföra mänskliga egenskaper till robotar. Det här faktumet kan visa sig lönsamt på flera sätt eftersom en robot kan fokusera långa perioder på att måla eller göra annat, utan att behöva laddas.